Sindrom karpalnog tunela

Carpal tunnel syndrome. Sindrom karpalnog tunela je uklješteni živac (Meridijan živac) u zglobu. Najčešći simptom je trnjenje ruke, koje je sporadično ili konstantno. Osjećaj je kao da trne cijela ruka, a ustvari trnu samo palac, kažiprst i srednji prst. Drugi su simptomi ispadanje stvari iz ruke ili osjećaj impulsa iz zgloba u ruku. Svi ga mogu dobiti, no najpodložnija skupina su žene između 40 i 55 godina.

Sindrom karpalnog tunela dogodi se kad postoji pritisak na Meridijan ili kada je on upaljen. Karpalni tunel je mali kanal ili tunel blizu zgloba gdje je živac okružen kostima, tetivama i ligamentima.


Tendinitis

Tendinitis je upala ili iritirano stanje tetive - tkiva koje povezuje mišiće i kosti. Ovo stanje, koje uzrokuje bol i nelagodu oko zglobova je najčešće oko ramena, laktova i koljena, ali može se dogoditi na bilo kojem zglobu tijela.


Teniski lakat

Tennis elbow. Teniski lakat je stanje kada vanjski dio lakta postane bolan i osjetljiv, obično kao posljedica istegnuća, preforsiranja ili direktnog udarca. Kod takvog stanja svako pomicanje lakta je bolno.

Najčešći uzrok je preforsiranje mišića koji su pričvršćeni za kost na tom dijelu lakta, tj. mišića koji vuku ruku prema natrag - ekstenzora. Svi ekstenzori ruke pričvršćeni su za lakat na vanjskom dijelu. Ako su istegnuti ili preforsirani upale se, što znači da nateknu i da su osjetljivi na dodir i pokret.

Copyright © 2004.
Vedran Ramljak
Ergonomija računalne i programske opreme