FER / ZPR /  Ergonomija
Struktura programa
Za napredne
Microsoft cijelo vrijeme nadograđuje svoj programski jezik C#. Za detalje što sve trenutno jezik podržava pogledajte detaljnu specifikaciju.

» Pročitaj članak

Uvod

Ovaj seminar je namijenjen osobama koje već imaju iskustva u programiranju, ponajprije sa C, C++ ili Java programskim jezicima. Ako ste programirali u nekom drugom jeziku (Visual Basic ili Pascal), možda ćete trebati malo više vremena da se naviknete na sintaksu, ali još uvijek bi trebali uz ovaj tutorijal naučiti C# jer se objašnjavaju stvari od početka.

C# ima za prethodnike C i C++ od kojih je uzeo sve stvari koje su bile dobre i koje nisu zahtijevale poboljšanja. Izrazi, naredbe i skoro cijela sintaksa, što čini većinu tipičnih programa, je ostala nepromijenjena. Zbog toga se C i C++ programeri kad počnu učiti C# osjećaju "kao doma".

Učinjen je veliki napredak i dodana su mnoga poboljšanja i nadogradnje koje ne bi imalo smisla sve nabrajati u uvodu. Saznat ćete velik broj ako pročitate cijeli tutorijal do kraja. Od bitnijih novosti možemo navesti sljedeće:
  • Automatsko upravljanje memorijom oslobađa programere napornog posla oslobađanja memorije. "Viseći pointeri" i neoslobađena memorija je jedan od najčešćih grešaka u C++ programima koji se u većini oslanjaju na rad sa pointerima. Pri tome se nije izgubilo na funkcionalnosti jer se još uvijek može raditi sa pointerima i adresama objekata u rijetkim slučajevima kad baš moramo ručno upravljati memorijom.
  • Svi podaci su objekti! Kroz inovativne koncepte boxinga i unboxinga, premoštena je razlika između value i reference tipova, tako da se svi podaci mogu obrađivati kao objekti.
  • U klasama se mogu definirati svojstva (properties), koja omogućavaju kontrolirani i intuitivniji pristup podacima koji se nalaze u objektu nego preko getter i setter metoda.
  • C# podržava i atribute koji omogućavaju definiranje i korištenje deklarativnih informacija o komponentama. Mogućnost definiranja nove deklarativne informacije je moćan alat koji otvara programerima nove, i prije teško izvedive, mogućnosti.
Tutorijal je zamišljen da, osim što objasni osnovnu sintaksu, ponudi i odgovor na pitanje zašto se koristiti određena mogućnost. Ako do sada niste koristili sučelja ili delegate, puko navođenje sintakse vas neće nagovoriti da koristite mogućnosti koje vam oni nude. Zbog toga se u svakom poglavlju nalazi i kôd koji objašnjava koje probleme u programima ta mogućnost pokušava riješiti.

na vrh

Struktura programa


 
Copyright © 2006, Mario Bošnjak