FER / ZPR /  Ergonomija
Nizovi Klase
Za napredne
U Visual C# programu možete dokumentirati vaš kod pomoću XML-a. Osim preglednosti komentara, definirani format nam olakšava da nakon toga automatski generiramo dokumentaciju o našem kodu pomoću nekih alata. C# je jedini jezik unutar Visual Studio .NET-a koji ima tu mogućnost.

» Pročitaj članak

Stringovi

Niz znakova se deklarira pomoću string ključne riječi. Vrijednost string varijable možemo zadati tako što joj pridružimo tekst u dvostrukim navodnicima:
string s = "Hello, World!";
Ako želimo izdvojiti dio string ili spojiti dva stringa, to možemo ovako napraviti:
string s1 = "orange";
string s2 = "red";

s1 += s2;
System.Console.WriteLine(s1); // outputs "orangered"

s1 = s1.Substring(2, 5);
System.Console.WriteLine(s1); // outputs "anger"
String objekti su nepromjenjivi! To znači da se ne mogu promijeniti nakon što su stvoreni. Metode koje rade sa stringovima zapravo vraćaju novi string objekt. U prethodnom primjeru, kad se s1 i s2 konkateniraju u jedan string, ta dva stringa koji sadrže vrijednosti "orange" i "red" su nepromijenjeni. Operator += stvara novi string koji sadrži kombinirani rezultat. Nakon toga s1 ima referencu na drugi string. String koji sadrži "orange" još uvijek postoji, ali više nema reference na njega.

Zbog toga, radi poboljšanja performansi, ako radimo veliki broj manipulacija nad stringovima, trebali bi koristiti klasu StringBuilder, kao u primjeru:

System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();
sb.Append("one ");
sb.Append("two ");
sb.Append("three");
string str = sb.ToString();

Rad sa stringovima

Isto kao i u C++ jeziku, ako želimo ubaciti posebne znakove u string, koristimo escape znakove, poput "\n" za novi red ili "\t" za tab.
string hello = "Hello\nWorld!";
Prethodna naredba ispise riječi Hello i World u dva odvojena retka. Ako želimo ubaciti backslash u string, onda napišemo dvije kose crte:
string filePath = "\\\\My Documents\\";

Simbol @

Simbol @ govori konstruktoru stringa da ignorira escape znakove. Sljedeća dva stringa su identični:
string p1 = "\\\\My Documents\\My Files\\";
string p2 = @"\\My Documents\My Files\";

ToString()

Kao i svi objekti izvedeni iz klase Objekt, string ima ToString metodu koja pretvara vrijednost u string. Ova metoda se koristi da se npr. numeričke vrijednosti pretvore u stringove:
int year = 1999;
string msg = "Eve was born in " + year.ToString();
System.Console.WriteLine(msg); // outputs "Eve was born in 1999"

Pristup pojedinim znakovima

Pojedini znakovi koji su sadržani u stringu se mogu dobiti pomoću metoda SubString(), Replace(), Split() i Trim().
using System;
string s3 = "Visual C#";
Console.WriteLine(s3.Substring(7, 2)); // outputs "C#" and
Console.WriteLine(s3.Replace("C#", "Basic")); // "Visual Basic"
Moguće je i kopiranje znakova u niz znakova, poput:
string s4 = "Hello, World";
char[] arr = s4.ToCharArray(0, s4.Length);

foreach (char c in arr)
{
  System.Console.Write(c); // outputs "Hello, World"
}
Pojedini znakovi iz stringa se mogu dobiti i pomoću indeksa:
string s5 = "Backwards";

for (int i = 0; i < s5.Length; i++)
{
  // outputs "sdrawkcaB"
  System.Console.Write(s5[s5.Length - i - 1]); 
}

Velika i mala slova

Da promijenimo slova u stringu u mala ili velika, možemo koristiti ugrađene metode ToUpper() i ToLower():
string s6 = "Battle of Hastings, 1066";

System.Console.WriteLine(s6.ToUpper()); // "BATTLE OF HASTINGS 1066"
System.Console.WriteLine(s6.ToLower()); // "battle of hastings 1066"

Usporedba

Najjednostavniji način da se usporede dva stringa je pomoću == i != operatora, koji obavljaju provjeru uzimajući u obzir i velika i mala slova (case sensitive).
string color1 = "red";
string color2 = "green";
string color3 = "red";

if (color1 == color3)
{
  System.Console.WriteLine("Equal");
}
if (color1 != color2)
{
  System.Console.WriteLine("Not equal");
}
String objekti imaju i CompareTo() metodu koja vraća integer vrijednost na osnovi da li je jedan string manji ili veći od drugog. Pri tome se misli na Unicode vrijednost znakova u stringu.
string s7 = "ABC";
string s8 = "abc";

if (s7.CompareTo(s8) > 0)
{
  System.Console.WriteLine("Greater-than");
}
else
{
  System.Console.WriteLine("Less-than");
}
Da bi pronašli neki string unutar stringa, koristimo IndexOf() metodu koja vraća indeks znaka u stringu gdje se prvi put pojavljuje zadani string. Ako ne pronađe zadani string, vraća vrijednost -1.
string s9 = "Battle of Hastings, 1066";

System.Console.WriteLine(s9.IndexOf("Hastings")); // outputs 10
System.Console.WriteLine(s9.IndexOf("1967")); // outputs -1

Podjela stringa na podstringove

Podjela stringa na podstringove, poput recimo podjela rečenice u pojedine riječi, je čest programski zadatak. Split() metoda uzima kao parametar niz znakova u kojem se nalaze delimiteri po kojima će se izvršavati podjela (npr. razmak), a vraća niz podstringova.
char[] delimit = new char[] { ' ' };
string s10 = "The cat sat on the mat.";
foreach (string substr in s10.Split(delimit))
{
  System.Console.WriteLine(substr);
}

StringBuilder

StringBuilder klasa stvara string buffer koji nudi bolje performanse od običnog stringa ako se u programu obavlja puno manipulacija sa string objektima. StringBuilder osim toga omogućuje i naknadnu promjenu pojedinih znakova. Primjer prikazuje kako promijeniti sadržaj stringa bez da stvorimo novi objekt:
System.Text.StringBuilder sb = 
	new System.Text.StringBuilder("Rat: the ideal pet");
sb[0] = 'C';
System.Console.WriteLine(sb.ToString());
System.Console.ReadLine();
U ovom primjeru se StringBuilder objekt koristi da bi se stvorio string iz seta numeričkih tipova:
class TestStringBuilder
{
  static void Main()
  {
    System.Text.StringBuilder sb = 
        new System.Text.StringBuilder();

    // Create a string composed of numbers 0 - 9
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      sb.Append(i.ToString());
    }
    System.Console.WriteLine(sb); // displays 0123456789

    // Copy one character of the string 
    // (not possible with a System.String)
    sb[0] = sb[9];

    System.Console.WriteLine(sb); // displays 9123456789
  }
}

na vrh

Nizovi Klase

 
Copyright © 2006, Mario Bošnjak