FER / ZPR /  Ergonomija
Uvod Tipovi podataka
Za napredne
C# Tutorials je dio MSDN programerskog vodiča koji pomoću konkretnih primjera pokazuje osnovnu strukturu programa i naglašava neke važne mogućnosti jezika. Povezuju vas i sa dodirnim temama koje možete proučiti ako želite nadograditi pokazni primjer.

» Pročitaj članak

Struktura programa

U ovom poglavlju ćemo pogledati kako izgleda osnovna struktura C# programa. Započet ćemo sa standardnim "Hello, World!" primjerom, kroz koji ćemo opisati osnovne elemente od kojih se sastoji jedan normalan program.

Hello World

Skoro svaka knjiga i tutorijal o nekom programskom jeziku započinje sa najjednostavnijim primjerom koji samo ispisuje neki tekst na ekran, pa ni ovaj tutorijal neće biti iznimka.

Sljedeći programski odsječak prikazuje C# verziju Hello World programa:
using System;
// A "Hello World!" program in C#
namespace HelloWorld
{
  class Hello 
  {
    static void Main() 
    {
      System.Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}
Pogledajmo sada dijelove od kojih se sastoji ovaj program.

Komentari

Drugi redak u programu je komentar:
// A "Hello World!" program in C#
Dvije kose crte // pretvaraju ostatak reda u komentar. Neki blok možemo pretvoriti u komentar i tako da ga stavimo između /* i */ znakova, kao na primjer:
/* A "Hello World!" program in C#.
This program displays the string "Hello World!" on the screen. */

Main metoda

Svaki C# program mora sadržavati Main metodu u kojoj se program počinje izvršavati i sa kojom program završava. U Main metodi se stvaraju objekti i izvršavaju njihove metode.

Main metoda je static metoda koja se nalazi unutar neke klase ili strukture. U prethodnom primjeru, nalazi se unutar klase Hello. Metoda može za povratni tip imati int ili void, a može primiti i ulazne parametre:
static int Main(string[] args)
{
  //...
  return 0;
}
Parametar koji se predaje ovoj Main metodi je niz stringova koje predstavlja argumente koji su upisani prilikom poziva programa u komandnoj liniji. Za razliku od C++-a, ovaj niz ne uključuje ime exe datoteke.

Ulaz i izlaz

C# programi uglavnom koriste ulazno/izlazne servise koji su ponuđeni u .NET Framework biblioteci klasa. Izraz System.Console.WriteLine("Hello World!"); koristi WriteLine metodu, jednu od izlaznih metoda u Console klase. Ona prikazuje string koji smo zadali kao parametar na standardni izlazni tok. Obzirom da smo na početku programa napisali direktivu using System; naša naredba za ispis teksta je mogla izgledati i ovako:
Console.WriteLine("Hello World!");
Sve klase unutar System imenika možemo koristiti bez prefiksa zahvaljujući using naredbi.

Imenik

Za one koji se nisu s njima prije susretali, imenik, prostor imena ili namespace je jednostavno sredstvo pomoću kojeg semantički grupiramo elemente (klase i druge imenike) i time rješavamo problem kolizije imena. Dvije klase mogu imati isto ime i možemo ih koristiti u svom programu ako se te klase nalaze u različitim imenicima. Razlikujemo ih naravno po prefiksu, tj. punom imenu koji uključuje i imenik u kojem se klasa nalazi. Imenici mogu sadržavati klase, strukture, sučelja, enumeracije, delegate, te druge imenike. Sa .NET Frameworkom dobivate par tisuća gotovih klasa i da nisu podijeljene i organizirane po imenicima, teško bi se njima koristili.

Kompajliranje i pokretanje

Ovaj, Hello World program, a i sve ostale primjere, možete isprobati na 2 načina. Jedan je pomoću Visual Studia ili nekog drugog razvojnog alata, a drugi je pomoću komandne linije i kompajlera koji dolazi zajedno sa .NET Framework SDK-om koji je besplatan.

Da biste kompajlirali i pokrenuli program iz komandne linije, potrebno je par koraka:
 • Programski kod napišite u nekom uređivaču teksta (Notepad ili neki napredniji) i snimite u datoteku sa npr. imenom Hello.cs. C# datoteke sa izvornim kodom imaju nastavak .cs.
 • Kompajler je program pod imenom csc.exe, pa bi naredba izgledala: csc Hello.cs
 • Da pokrenete program, samo utipkajte naredbu: Hello

na vrh

Uvod Tipovi podataka


 
Copyright © 2006, Mario Bošnjak