LD
Learning Disabilities

Poremećaji učenja

FER \ ZPM \ ERGONOMIJA

DISGRAFIJA

Disgrafija je stabilna nesposobnost djeteta da svlada vještinu pisanja (prema pravopisnim načelima određenoga jezika), koja se ispoljava u mnogobrojnim, trajnim i tipičnim greškama. Teškoće, odnosno greške, nisu povezane s neznanjem pravopisa i trajno su prisutne bez obzira na dovoljan stupanj intelektualnog i govornog razvoja, normalno stanje osjetila sluha i vida te redovno školovanje.

U velikom broju slučajeva disleksija i disgrafija su u djeteta prisutne istodobno, u jedinstvu. Ipak, u mnogim slučajevima specifične teškoće u pisanju postoje zasebno. Takvo dijete može imati teškoće u čitanju samo na početku školovanja, a ozbiljne teškoće u pisanju ostaju mnogo duže, kada je čitanje već svladano. Statistička istraživanja ukazuju da su poremećaji u pisanju u učenika 4, 5. i 6. razreda osnovne škole 2-3 puta češća pojava, nego poremećaji u čitanju.

Disgrafija je, kao i disleksija, složeni sindrom, koji se ne ograničava na teškoće u ovladavanju pisanjem, već uključuje teškoće u formiranju raznih predintelektualnih funkcija i jezika. Kao i disleksija, disgrafija ima složenu psiho-neurološku osnovu. Međutim, u nastanku mnogih oblika disgrafije važnu ulogu imaju i jezične teškoće, odnosno teškoće u ovladavanju određenim elementima jezičnog sustava. Zbog složenog ispreplitanja neuropsiholoških i jezičnik čimbenika, disgrafija može poprimati veoma različite oblike.

Kao i u slučaju disleksija, različiti oblici disgrafija nastaju zbog djelovanja skupa uzroka. Ipak, u svakom od oblika možemo izdvojiti dominantni mehanizam i, s obzirom na to, vrstu tipičnih grešaka u pisanju.
 

 

Na web stranici http://ostvarenje.crolink.net možete pronaći više informacija o knjizi "Kako pomoći djetetu s poteškoćama u čitanju i pisanju" .

..prethodna                                slijedeća ..