LD
Learning Disabilities

Poremećaji učenja

FER \ ZPM \ ERGONOMIJA

DISLEKSIJA
 
     Disleksija nije bolest, ona je sindrom ili skup osobina primanja, obrade i pohranjivanja informacija u neke osobe zbog kojeg ona ima određeni stil spoznavanja sebe i svijeta oko sebe.

Dijete s disleksijom se mora nositi s teškoćama u savladavanju vještina čitanja i pisanja, te školskog gradiva. Ova vještina podrazumijeva tečno i pravilno čitanje, te tumačenje i razumijevanje pisanih poruka.

Za djecu s disleksijom čitanje postaje mučna, teško savladiva, a ponekad i nepremostiva teškoća zbog koje osjećaju neuspjeh i zamor. To polako prelazi u frustriranost školom i nezadovoljstvo sobom jer su drugačiji.

Takav psihološki razvoj za posljedicu može imati nepoznavanje vlastitih potencijala što rezultira odsustvom samosvijesti, pojave destruktivnog i samodestruktivnog ponašanja, agresije, delinkvenciji ili ovisnostima i zato je vrlo važno na vrijeme prepoznati disleksiju. Suradnjom roditelja, učitelja i terapeuta koji se bave disleksijom simptomi disleksije se mogu ukloniti, ublažiti, oblikovati i  pobjediti.

Disleksija je kognitivne naravi i često genetski uvjetovana. Nije uzrokovana intelektualnim deficitom, manjkom socio-kulturnih prilika, načinom poučavanja niti ikakvim poznatim neurološkim oštećenjem. Najvjerojatnije predstavlja specifični poremećaj sazrijevanja koji dijelom nestaje kako dijete postaje starije.Isto tako se može dogoditi da bude i stečena tijekom života, posljedica fizičke traume u određenim područjima mozga.

 "Disleksiju je moguće značajno umanjiti pravovremenom i ciljanom pomoći !"
   

"Kada čitamo, u mozgu se aktivira 17 područja. Svako od njih može otkazati."

..prethodna                                slijedeća ..