Intelektualno vlasništvo

Intelektualno vlasništvo obuhvaća neke vrste ekskluzivnih prava na intelektualni kapital, od kojih neka mogu trajati neograničeno dugo (moralna prava), dok su druga graničena i prestaju nakon određenog vremena (imovinska i druga prava).

Intelektualni kapital se najčešće definira kao ukupnost intelektualne imovine (dakle, nematerijalne imovine) i intelektualnih potencijala tvrtke koje ona koristi za stvaranje novih vrijednosti.

Intelektualna imovina sa intelektualnim kapitalom jest kumulirano znanje u posjedu tvrtke, tj. među zaposlenicima, a može biti između ostalog i u patentima i softveru.

Osnovne skupine mehanizama zaštite intelektualnog vlasništva su:

  1. zaštita autorskih prava (copyright)
  2. patenti
  3. trgovačke i robne marke
  4. poslovne tajne

Prava na upotrebu intelektualnog vlasništva mogu se dodijeljivati besplatno, prodavati, iznajmljivati, licencirati.

U Republici Hrvatskoj zakoni u području intelektualnog vlasništva su:

Copyright (C) 2005. FER i 0036380554

0036380554 se odriče svih prava vezanih za ovo djelo. Neki dijelovi preuzeti su iz izvora koji jesu ili mogu biti predmetom licence ili autorskog prava dijelom ili u cijelosti.