Mobilno trgovanje (M – commerce)

Mobilno poslovanje: vizija, strategija i realnost

Mogućnost kontroliranja ili obavljanja posla putem pokretne naprave u bežičnoj komunikacijskoj vezi između stacionarnog radnog mjesta između kupca, dobavljača, zaposlenika i sl., otvara nove i praktično neograničene mogućnosti unapređivanja postojećih ili otvaranje novih poslovnih pothvata.

Danas se već sve više govori da će to novo pokretno poslovanje predstavljati još jednu revoluciju u poslovanju. Odnosi se to u prvom redu na neslućene mogućnosti koje se tako otvaraju u do sada nedovoljno dobro pokrivenim područjima i djelatnostima.

Različiti su modeli upotrebe pokretnog poslovanja. Razne su i koristi od takvoga načina rada.

POKRETNI SE UREĐAJI MOGU KORISTITI:

  • biti u funkciji i priključeni na mrežu (mobile but online)

  • obavljati uobičajene poslove bez izravne povezanosti s mrežom (mobile but offline)

NOVE POSLOVNE MOGUĆNOSTI M-POSLOVANJA?

Općenito, nova strategija poslovanja koja uključuje i pokretno poslovanje, bilo u online ili offline načinu rada nije ničim ograničena.

Ona može počivati na nekoliko glavnih oslonaca:

  • suradničkoj i međusektorskoj suradnji (vodoravna i okomita povezivanja)

  • logističkoj podršci na najširoj osnovi (prostor, vrijeme, potrebe…)

  • opskrbnim i proizvodnim lancima

  • odnosima s korisnikom na novim osnovama (glas, slika i internim odnosima zaposlenika (dostupnost, motiviranost, autorizacija…)

Korist od početne uporabe pokretnoga poslovanja, samo u području vrlo često korištene uloge interneta – elektroničkoj pošti–može osigurati znatne uštede u vremenu i troškovima komunikacije upućivanjem ili preusmjeravanjem poruke na korisnički pokretni telefon.

Aplikativni su postupci za takav oblik komunikacije jednostavni i vrlo dobro podržani.

I druga često korištena funkcija interneta - WWW osigurava pomoću WAP protokola izravnu aktivnu i pasivnu vezu korisnika s dobavljačevim portalom ili web mjestom.

Korist od početne uporabe pokretnoga poslovanja, samo u području vrlo često korištene uloge interneta – elektroničkoj pošti–može osigurati znatne uštede u vremenu i troškovima komunikacije upućivanjem ili preusmjeravanjem poruke na korisnički pokretni telefon.